Musik från världens krigshärdar

Världens Brännpunkter fokuserar på områden i världen där krig och förstörelse är den dominerande bilden i media. Genom det personliga mötet med en musiker från ett av dessa områden vill vi bidra med att fördjupa och nyansera den bild som härskar i media.

Världens Brännpunkter riktar sig främst mot skolan, högstadiet och gymnasiet. Det är ett skapande skola projekt och berör ämnen som samhällskunskap, geografi, historia och musik. Genom ett personligt möte med en musiker och med möjlighet till interaktion för eleverna, tror vi att det läggs en grund till en nyanserad bild och att varje elev får en egen erfarenhet som bidrar till ens uppfattning. Vi är övertygade om att på detta vis kunna bidra till att den stora världen känns mer nära och angelägnare för oss som bor långt bort från där oroshärdarna finns.
Musiken är den röda tråden i samtalet. Besöket sker i mindre grupper om 60 personer åt gången. Efter besöket kommer inbjudan att se en konsert med musikerns hela band, på en befintlig konsertlokal. Mix Musik gör ett avtal med en musiker som kommer från någon av världens brännpunkter varje termin. Kontakta Mix Musik vid bokning av besök med efterföljande konsert om inget annat anges. Det kommer finnas fördjupningsmaterial till varje land som presenteras.

Världens Brännpunkter har tre delar:

1

Undervisningsmaterial i form av artiklar, film och fakta om landet i fokus. Läraren arbetar med eleverna innan besöket.

2

Besök av musikern i skolan, med ens egna personliga berättelse om uppväxt, flykt och etablering i det nya landet.

3

Samtliga elever kommer till en konsertlokal där de får uppleva musik med musikerns band.


Musiker

moussa_square

Mali: Moussa Diallo

Moussa är bosatt i Köpenhamn och har spelat bas för hela Danmarks rockelit, Anne Linnet och Kim Larsen för att nämna några. De senaste 15 år har han spelat musik från sitt hemland, Mali. Moussa är  fantastisk på att berätta historier. Under många år har han uppträtt för barn. Moussa kan tala på danska eller engelska, allt efter önskemål. Moussa Diallo är med på Musik i Syds utbudsdag 6 mars 2015 på Palladium och kan bokas i hela Skåne.

Moussas hemsida

Hösten 2016
Målgrupp: från 13 år och uppåt
Antal elever/skolbesök: 60
Lokal skolbesök: klassrum eller annat lämpligt rum
Teknik: inga krav
Konsert: alla elever som träffat musikern kommer till en befintlig konsertlokal i Malmö. Inte bestämd ännu.
Pris: 5 klassrumsbesök och 1 konsert totalt 300 elever 34.000 kr
Eller 6.800 kr/ klassrumsbesök + konsert

Wali

Afganisthan: Heidar Wali

Heidar Wali gick i skolan till sjätte klass men var tvungen att sluta eftersom alla skolor stängdes när kriget kom. Hans far är musiklärare och musiker. Det är han som lärt Heidar Wali spela ett stränginstrument som heter rubab. Vid 17 år spelade han professionellt runt om Afganisthan. 2004 började hans väg till Sverige och 2014 fick han politisk asyl. Musiken Heidar spelar är traditionell från norra Afganisthan.

–”Musiken har inga gränser och min dröm är att resa tillbaka till Afganisthan och visa att musik inte är fel som talibanerna och isis menar” säger Heidar Wali.

Våren 2017
Målgrupp: från 13 år och uppåt
Antal elever/skolbesök: 60
Lokal skolbesök: klassrum eller annat lämpligt rum
Teknik: inga krav
Konsert: alla elever som träffat musikern kommer till en befintlig konsertlokal i Malmö. Inte bestämd ännu.
Pris: 5 klassrumsbesök och 1 konsert totalt 300 elever 34.000 kr
Eller 6.800 kr/ klassrumsbesök + konsert


Om Mix Musik

Mix Musik är en konsertarrangör i Malmö vars hjärta bankar för folk- och världsmusik. Det finns oändliga musikaliska rikedomar i världen och musikens språk är universellt. Du behöver inget lexikon för att översätta, musiken talar rätt till ditt hjärta.

Mix Musik startades 1995 och målet är att visa på den stora kraft som finns i mötet över gränser och genom musiken. Att en enkel konsert skapar nya möten och kanske på sikt bidrar till en ökad förståelse mellan människor, har konstaterats gång på gång under konsertkvällarna. Musiken för människor närmare varandra genom att dela rika upplevelser långt bortom platta definitioner av integration och mångfald.

Om Klaverfabrikken

Klaverfabrikken finns i centrala Hillerød,Danmark, och ingår i Hillerød kommun vetenskap och kultur Park. Klaverfabrikken är ett kultur – och aktivitetshus med besökare och aktiviteter över alla gränser såväl etnicitet som ålder. Klaverfabrikken är förmodligen världens första CO2-neutral kulturhus och de får all elförsörjning därifrån. I baren köper du ekologiska drycker och maten som serveras är också ekologisk. Världens brännpunkter är ett projekt på initiativ från Klaverfabrikken i Danmark.

.